Ancsafe


NULÄGESBESKRIVNING


Enligt AFS 2000:6 skall arbetstagare använda fallskyddsutrustning vid arbeten där det föreligger risk för fall.

I Sverige finns ca 100 000 kraftledningsstolpar, varav uppskattningsvis 5% har fasta fallskyddssystem monterade.

Vid klättring i kraftledningsstolpar som ej har fasta fallskyddssystem monterade används ”klätterkroksatser”.

Klättring med klätterkroksats är tidsödande och omständigt samt medför risker då man måste koppla om sig ett stort antal gånger. Eftersom det är en omständig metod så finns stora risker att arbetstagaren inte använder utrustningen vid klättring.

Fastmonterade fallskyddssystem kräver stora investeringar i form av pengar, arbete, miljö mm.

Fastmonterade fallskyddssystem samt all övrig fallskyddsutrustning skall genomgå periodisk besiktning minst var 12:e månad.
Svårt att inspektera infästningspunkten på ett vajersystem från marken.

 

Kontakt
Epost: info@ancsafe.se
Telefon: 0224-310 10
www.ancsafe.se

Toweanchor


TowerAnchor monteras permanent högst uppe på en mast eller annan hög struktur.

Kraftledning TowerAnchor fungerar som en styrkanal för ett personligt fallskydd vilket utgörs av ett fallskyddsrep.

TowerAnchor monteras över en balk i exempelvis en mast vilket innebär att vid ett eventuellt fall så är det balken och fallskyddsrepet som tar upp kraften inte själva produkten.

TowerAnchors uppgift är att styra repet samt att se till att det inte skadas av vassa kanter.

För att få upp fallskyddsrepet utan att behöva klättra upp i masten används en stationär draglina. Tanken är att när användaren kommer till platsen skall de ha med sig sitt egna personliga fallskyddsrep, ett rep som de själva kan övervaka och besiktiga innan användning. Fallskyddsrepet fästs i draglinan och dras upp genom TowerAnchor och sedan ner igen till marknivå. Repets båda ändor förankras i marknivå. När repet är förankrat i marknivå kan användaren koppla fast sin personliga fallskyddssele i repet med ett glidlås och klättra upp. Fördelen med detta är att det är repet som är själva fallskyddet, TowerAnchor styr bara repet. Då TowerAnchor inte är ett fallskydd behöver den inte besiktigas var tolfte månad. Vid användande av TowerAnchor krävs att fallskyddsrepet som används är drygt dubbelt så långt som masten är hög.

Fördelar med TowerAnchor:

Alternativa fallskyddssystem:

Här kan du ladda ner vår folder (pdf 13 mb)
Download TowerAnchor folder in english (pdf 600 kb)